ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ

 

FLO MOBILE

Με σύστημα συμπίεσης με μικροέμβολο για την νεφελοποίηση φαρμάκου χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο Σύστημα Μείωσης των Δονήσεων.

Η συσκευή MOBILE είναι ένα σύστημα συμπίεσης με μικροέμβολο για την νεφελοποίηση φαρμάκου χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο Σύστημα Μείωσης των Δονήσεων (VRS-Vibration Reduction System) για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των δονήσεων και το Σύστημα του Ταχέως Ελέγχου της Φόρτωσης (RCC-Rapid Charge Control), με ηλεκτρονική διαχείρηση της γρήγορης φόρτισης της μπαταρίας. Έχει τρείς επιλογές τροφοδοσίας - με ηλεκτρικό αγωγό οποιασδοίποτε τάσης, με 12V μπαταρία ή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (προαιρετικό) - και υψηλή απόδοση με οποιαδήποτε φάρμακο, έτσι ώστε η θεραπεία με νεφελοποίηση να είναι εφικτή οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Το μικρό του μέγεθος και το ελαφρύ του βάρος, το χαμηλό επίπεδο δονήσεων και θορύβου, η υψηλή απόδοση με οποιαδήποτε είδος φαρμάκου, το καθιστούν μια πολύ-συσκευή για χρήση τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στο σπίτι, για ενήλικες και για παιδιά και εύκολο στη μεταφορά. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε κατάστημα ανά τον κόσμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η αγορά φορτιστή, μιας και αυτός συνοδεύεται με τη συσκευή.

ΕΓΓΥΗΣΗ : 5 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση βλάβης του νεφελοποιητή εντός της εγγυήσεως αντικαθίσταται με καινούργιο ίδιου τύπου.

 

FLO MIKO

Ένας ηλεκτρικά τροφοδοτούμενος συμπίεστης με μοριοποιητή για την θεραπεία με νεφελοποιητή.

Η συσκεύη MIKO είναι ένας ηλεκτρικά τροφοδοτούμενος συμπίεστης με μοριοποιητή για την θεραπεία με νεφελοποιητή. Το όργανο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να κρατείται και μεταφέρεται εύκολα και είναι κατάλληλο για την μοριοποίηση αντιβιοτικών και φαρμακευτικών για την διαστολή του βρόγχου. Το πλαστικό σώμα της συσκευής είναι μονομένο να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και είναι σύμφωνο με τις Ευρωπα'ι'κές Προδιαγραφές Ασφαλείας. Η ιατρική συσκευή είναι σχεδιάσμενη για συνεχή χρήση.

ΕΓΓΥΗΣΗ : 3 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση βλάβης του νεφελοποιητή εντός της εγγυήσεως αντικαθίσταται με καινούργιο ίδιου τύπου.

 

FLO EOLO

Ένας ηλεκτρικά τροφοδοτούμενος συμπιεστής με μοριοποιητή για την θεραπεία με νεφελοποίηση.

Η συσκευή EOLO είναι ένας ηλεκτρικά τροφοδοτούμενος συμπιεστής με μοριοποιητή για την θεραπεία με νεφελοποίηση. Το όργανο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να κρατείται και μεταφέρεται εύκολα και είναι κατάλληλο για την μοριοποίηση αντιβιοτικών και φαρμάκων για την διαστολή του βρόγχου. Το πλαστικό σώμα της συσκεύης είναι μονωμένο να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και είναι σύμφωνο με τις Ευρωπα'ι'κές Προδιαγραφές Ασφάλειας.

ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση βλάβης του νεφελοποιητή εντός της εγγυήσεως αντικαθίσταται με καινούργιο ίδιου τύπου.