ΤΑΙΝΙΕΣ

Ταινίες μεταξωτές

Μεταξωτές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Η εσωτερική τους επιφάνεια είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση και αφαιρούνται τελείως ανώδυνα.

  • ASEPTA SILK   2,5cm X 5m
  • ASEPTA SILK   5cm X 5m